Nederlands/Engels

Term vertalen

Zoeken in de terminologielijst

Terminologielijst / Terminology List

U kunt de Terminologielijst raadplegen voor de voorkeursvertaling naar het Engels van academische termen, zoals gebruikt binnen de Universiteit Leiden en de academische wereld.

U kunt via deze site ook vertalingen van academische termen aanvragen.

You can consult the Terminology List for the preferred translations in English of academic terms used within Leiden University and the academic world.

You can also request translations of new academic terms.